top of page

KVALITATIVNÍ STANDARDY

Náš manažerský tým se pevně zasadil o poskytování produktů na základě nejvyšších kvalitativních standardů našim zákazníkům.

Naše produkty jsou vyráběny a dodávány v souladu s normami daného průmyslu, jakož i s firemními standardy našich zákazníků.

Specifikace a kontrolní plány jsou také velmi přísně dodržovány.

Každý z našich dodavatelů operuje na základě mezinárodně uznávaných standardů kvality, jako ISO9001 nebo TS16949.

Naše politika kvality spolu se všemi aspekty systému jakosti naší společnosti je respektována jako příkaz a dodržovaná všemi, který jednají s jakoukoli způsobilostí v našem jménu.

Náš manažerský tým se angažuje v pravidelné komunikací se všemi zaměstnanci aby zajistil, že naše politika kvality je pochopena, implementována a udržována na všech úrovních.

Vzhledem k progresivní povahe dodržování kvality, náš manažerský tým podniká kroky směřující k neustálému zlepšení efektivnosti našeho kvalitativního systému s cílem zajistit naši pozici v popředí kvalitativních záležitostí, spolu s pokračujícím dodržováním požadavků a očekávání našich zákazníků.

Naši pověření manažeři kvality mají nezávislou autoritu a odpovědnost za udržování a provádění kvalitativního systému naší společnosti.

Díky našemu nadšení pro neustálé zlepšování, zdůrazňujeme náš závazek na poskytování produktů v mimořádné kvalitě, na čas a v odsouhlaseném rozpočtu, tedy ujišťujeme se, že předčíme očekávání našich zákazníků.

bottom of page